Het koor De Hoolter Korhanen is opgericht door een aantal zanglustige mannen, die het wel zagen zitten om
een eigen mannenkoor op te richten. Na heel wat heen en weer gepraat, kwam het er toch van.
Op 10 maart 2003 werd de oprichtingsvergadering gepland bij Bierlokaal am Bahnhof te Holten. Hiervoor werd
een aantal mannen gevraagd of ze ook lid wilden worden. Het liep meteen al storm, zodat er al snel een ledenstop
moest worden ingevoerd. We mogen nu spreken van een koor, met 50 enthousiaste leden,
dat onder leiding staat van onze dirigent Henk Rechterschot. Wij zingen met ondersteuning van onze Korhanenband.
De naam De Hoolter Korhanen is bedacht door ons koorlid Anne Jansen.